Alfabetisk litteraturliste Blodet i årene

Litteraturlisten inneholder kun titler som det refereres til eller siteres fra i boken. For en utvidet, tematisk sortert litteraturliste, se her.

 

A

Alver, L. (1869). Dagbog B. 1 og 2 (ms 4 355).

 

B

Bailey, M. (2016). Studio of the South. Van Gogh in Provence. London: Frances Lincoln.

Bang, H. (1887). Stuk. København: Gyldendal.

Bang, H. (1888). Forfatterinder. Tilskueren, 5. 243-244

Behrens, J.D. og Dietrichson, N. G. (1863). Beretning om den femte store Sangerfest afholdt i Bergen 14–18 Juni 1863. Kristiania, Joh. D. Behrens.

Blanc, T. (1884). Norges første nationale Scene (Bergen 1850–1863): et Bidrag til den norske dramatiske Kunsts Historie. Kristiania: Cammermeyer.

Borch-Jacobsen, M. (2012). Bertha Pappenheim ((1859-1936). Psychology today.

Brandes, G. (1905). Levned. Barndom og første Ungdom. København; Kristiania: Gyldendal.

Brandes, G. (1907). Levned 2: Et Tiaar. Kjøbenhavn, Kristiania: Gyldendal.

Brous, K. (2017). The Adult Attachment Interview (AAI): Mary Main in a Strange Situation. Fra nettstedet attachmentdisorderhealing.com.

 

C

Christmas-Dirckinck-Holmfeld, J. (1887). Om hypnotisme. Tilskueren, årgang 4.

D

Dietrichson, L. (1896). Svundne tider: 1: Bergen og Christiania i 40- og 50-årene (bind 1). Oslo: ARS.

E

En ung Dames Indtrædelse i Verden, eller Anviisning til hvad en ung Pige har at iagttage ved Visitter, Baller, Middags- og Aftenselskaber, Concerter, i Theatret, samt nogle Vink om Selskabslivets Fordringer til en ung Dame i hendes Forhold til unge Herrer, Valget af Toilette m.m. (1844). Christiania: Bruun.

 

F

Fargo Forum & Daily Republican, 8. november, 1898, side 3, spalte 2 og 3.

Fell, D. (2004). Van Gogh’s women. His love affairs and journey into madness. London: Carroll & Graff Publishers Inc.

Fielding, H. (1813). Tom Jones Historie eller Hittebarnet: Oversat af det Engelske : 4 (bind 4). Kiøbenhavn: Det Gyldendalske Forlag.

Fonsmark, A.-B. (2005). Representant de Commerce in Copenhagen i Gauguin and impressionism (s. 232–256). New Haven, Conn.: Yale University Press in association with Kimbell Art Museum, Fort Worth.

Freud, E., Freud, L., Simitis-Grubrich, I. & Freud, S. (1979). Sigmund Freud: hans liv i billeder og tekster. Kbh: Lademann.

Freud, S., Masson, J.M. & Fliess, W. (1985). The complete letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess: 1887–1904. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press.

G

Gamboni, D. (2003). Paul Gauguin’s Genesis of a Picture: A Painter’s Manifesto and Self-Analysis. Nineteenth Century Art Worldwide. A journal of nineteenth-century visual culture.

Garton, J. (red.) (2002). Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram 1882−september 1883 (Vol. 1). Oslo: Gyldendal.

Garton, J. (red.) (2002). Elskede Amalie. Brevvekslingen mellom Amalie og Erik Skram oktober 1883-1888 (bind. 2). Oslo: Gyldendal.

Gauguin, Pola. (1956). Mette og Paul Gauguin. Copenhagen: Gyldendal.

Gay, P. (1989). The Freud Reader. London, Norton.

Glas, P. (2003). Efterord i Strindberg. Jag har alltid tillbett kvinnorna (s. 118–127). Lund: Bakhåll.

Gløersen, I.A. (1965). Min faster Amalie Skram. Oslo: Gyldendal.

Grøgaard, H.J. (1851). Læsebog for Børn: en Forberedelse til Religionsunderviisningen, især i Norges Omgangsskoledistrikter. Omarbeidet af K. Jørgensen prost. Bergen, Fr.D. Beyers forlag.

Grøgaard, H.J. (1859). ABC-Bog. Bergen: F. Beyer.

Gumbrecht, H.U. (2004). Production of presence: what meaning cannot convey. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Gumbrecht, H.U. (2014). Our broad present time and contemporary culture. Stanford, Calif.: Columbia University Press.

H

Hamsun, K. et al. (1994). Knut Hamsuns brev. Oslo: Gyldendal.

Hansson, L.M. (1894). Kvindernes Bog: seks Portrætter: autoriseret Oversættelse. Kristiania: Aschehoug.

Hareide, J. (2012). «Kjempe, til jeg kan ei mere». Magdalene Thoresen. En forfatterbiografi. Oslo: Aschehoug.

Hedin, Gry. (2011). Forfatteren som eksperimentator; Tidsskriftet Ny Jord som tværfaglig kontekst for Knut Hamsuns Sult. Edda (04).

Hjordt-Vetlesen, I.-L., & Andersen, E. (1993). Faderhuset: 1800-tallet, Nordisk kvindelitteraturhistorie (bind 2). København: Rosinante/Munksgaard.

Hogan, S. (2011). Lisa Appignanesi. Mad, Bad and Sad: A History of Women and the Mind Doctors From 1800 to the Present: London: Virago Press.

Hogemann, A. (2012). Med Strindberg, Hill och Aguéli i Paris. Stockholm: Gidlunds förlag.

Holm, B. (2008). Victoria Benedictsson. Stockholm: Natur & kultur.

Hvidt, K. (2005). Edvard Brandes. Portæt af en radikal blæksprutte. København: Gyldendal

Hvidt, K. (2016). Det moderne gennembrud set igennem Erik og Amalie Skram. København: Forlaget Vandkunsten.

Hägg, G. (2016). Sanningen är alltid oförskämd. Stockholm: Norsteds.

 

I

Ibsen, H. (1844) Brev til Poul Lieungh 20. mai 1844. Henrik Ibsens skrifter.

Ibsen, H. (1878). Brev til Tobias Müller 11. januar 1878. Henrik Ibsens skrifter.

Ibsen, H. (1878). En drøm (Gjenfortalt skolestil). Fædrelandet.

Ibsen, H. (1884). Brev til Suzannah Ibsen 17. september 1884. Henrik Ibsens skrifter.

Ibsen, H. (1887). Brev til Hans Österling. 15. november 1887. Henrik Ibsens skrifter.

Ibsen, H. (1888). Barndomsminder. Et litterært Livsbillede. Henrik Ibsens skrifter.

Irgens, L.M. (1997). Epilog. I Patrix, J.-M. (1997). Gerhard Armauer Hansen: leprabasillens oppdager. Bergen: Eide.

J

Jansen, H.L. & Bakker, N. (2014). Motgang og utholdenhet. Et kunstnerliv. I Vincent van Gogh: Å skrive livet (s. 7–65). Oslo: Aschehoug.

Janson, K. (1913). Hvad jeg har oplevet: livserindringer. Kristiania: Gyldendal.

Jessen, P. (1910). Bergensk hverdagsliv i femti- og sexti-aarene. Kristiania: Gyldendal.

Jessen, P., Sømme, J. & Jessen, P. (1987). Dengang i femti- og sexti-aarene: erindringer. Bergen: Universitetsforlaget.

Johannisson, K. (1996). Det mørke kontinentet: kvinner, sykelighet og kulturen rundt århundreskiftet. Oslo: Aventura.

Jonas Stenersens Müllers journal fra Gaustad fra april 1877–juli 1878. Gaustad Sykehus’ arkiv.

Jæger, H. (1889). Bergen og bergenserne. Bergen: Beyer.

Jørgensen, H.O. (2015). Horden. 13 digterpportrætter 1872–1912. København: Forlaget Galdiator.

K

Keel, A. (1999). Bjørnstjerne Bjørnson. En biografi 1880–1910 (bind 2). Oslo: Gyldendal.

L

Lande, M. (1992). « – for aldrig meer at skilles – »: fra Edvard Munchs barndom og ungdom i Christiania. Oslo: Universitetsforlaget.

Lampe, A. et al. (2012). Edvard Munch: The modern Eye. London, Tate.

Larsen, L. F. (1998). Den unge Hamsun : (1859-1888). Oslo: Schibsted.

Levin, P. (1905). Efterskrift til Mennesker: ufuldendt roman. København, Kristiania: Gyldendal.

Lillestøl, K. & Bondevik, H. (2013). Nevrasteni i Norge 1880–1920. Tidsskrift for Den norske legeforening.

M

Malingue, M. (red.) (1846). Paul Gauguin. Letters to his wife and friends. London: Saturn Press.

Masson, J.M. (2010). Childhood (1856-1870). The interpretation of dreams. The illustrated edition. New York: Sterling Publishing.

Milgram, S. (1977). Lydighedens dilemma. København: Munksgaard.

Mitchell, J. (2008). Mad Men and Medusas: Reclaiming Hysteria. New York: Basic Books.

Mortensen, I.-L. (1993). «Kvindelig randeksistens. Storby og tekst». I Hjordt-Vetlesen I.-L. og Andersen, E. Faderhuset: 1800-tallet. København: Rosinante/Munksgaard.

Mosfjeld, O. (1949). Henrik Ibsen og Skien: en biografisk og litteratur-psykologisk studie. Oslo: Gyldendal.

Munch, E. (1889–90). Skissebok. (MM T 2761)

Müller, L. (11. feb. 1899). Fra mørkeloftet. Hver 8de Dag 30.

N

Noreng, H. (2002). Fotografier fra Henrik og Suzannah Ibsens album: Ibsen-museene i Norge.

Næss, A. (2004). Munch: en biografi. Oslo: Gyldendal.

O

O’Brian, P. (2006). The Pacific Muse: Exotic Femininity and the Colonial Pacific. Seattle and London: McLellan Press.

Ostenfeld, I. (1978). Knud Pontoppidan som neurolog, psykiater og retsmediciner. Tillige en skildring af ham som kulturpersonlighed og nogle erindringer om ham som privatmenneske. J.S. Nielsen. Odense: Odense Universitetsforlag.

P

Patrix, J.-M. (1997). Gerhard Armauer Hansen: leprabasillens oppdager. Bergen: Eide.

Personne, J. (1887). Strindbergslitteraturen och osedligheten bland skolungdommen, mars 1887. I Hägg, G. (2016). Sanningen âr alltid oförskämd. Stockholm: Norsteds.

Pontoppidan, K. (1897). 6. Afdelings Jammersminde. Kjøbenhavn: Th. Linds Eftf.

R

Reimers, H.J. F. (2006). Barndomserindringer fra Bergen (Vol. [nr. 1]). Bergen: Eget forlag ANS.

Robins, N. I. a. A. G. (Ed.) (2011). Toulouse-Lautrec and Jane Avril Beyond the Moulin Rouge. London: The Courtauld gallery.

S

Sandbeck, A.G. (1903). Regler for god Tone og Danseanvisning til nye moderne Selskabsdanse samt gamle Folkedanse. Kristiania: Kristiania Aktieforlaget.

Sellevoll, H.K. (2003). Tilfang til bygdebok for Alversund. Del 3 av 4: Gards- og ættesoge for Kvamme, Erstad, Øvre Tveiten, Nedre Tveiten og Alver.

Skavlan, E. (1950). Gunnar Heiberg. Oslo: Aschehoug.

Skram, A. Etterlatte papirer og brev. (NKS 3823 4 o læg 12). Det kgl Bibliotek.

Skram, A. Brev til maleren Valdemar Irminger (05686). Rigsarkivet, København.

Skram, A. (1885). Bønn og anfektelse. Fra Kjærlighet i nord og syd, Forrådt. (4. ed., bind IV). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Skram, A. (1885). Constance Ring: Roman. Kristiania: Huseby & Co.

Skram, A. (1887). Sjur Gabriel (3. utg. ed. bind 3). Kristiania: Gyldendalske Bokhandel.

Skram, A. (1887). To venner. København: Gyldendal.

Skram, A. (1887). Om «Albertine». Kristiania: Huseby & Co.

Skram, A. & Skram, E. (1889). Fjældmennesker: Lystspil i fire Akter. København: Schubothes Boghandel.

Skram, A. (1889). Bobler. Samlede verker: To noveller; Mennesker; Artikler (6. utg. ed., bind 7, s. 25–59). Oslo: Gyldendal.

Skram, A. (1890). S.G. Myre: roman. København: Schubothes Boghandel.

Skram, A. (1891): «Bøn og Anfægtelse (1885)», i Kjærlighed i nord og syd: noveller. Kjøbenhavn: I. H. Schubothes Boghandel. Græbes Bogtrykkeri.

Skram, A. (1898). Afkom: roman (bind 4). København: Gyldendal.

Skram, A. (1899). Sommer: smaa fortællinger. København: Gyldendal

Skram, A. (1900). Julehelg: fortælling. Kjøbenhavn: Gyldendal.

Skram, A. Kladdefragment. (3823 4 0 IV). Ny kgl Samling.

Skram, E. (1888). Hinsides Grænsen: erindringer fra Sønderjylland. Kjøbenhavn: Philipsens forlag.

Skram, E. (1889). Ibsens «Fruen fra havet». I: Illustreret tidende.

Skram, E. (1895). Ungt Bal: Kærlighedsspil i tre Akter. København: Gyldendalske Boghandel.

Sondrup Andersen, D. (2009). Kærlighed i klunketiden: en kavalkade om Danmark 1880-1900. København: Gyldendal.

Steinsvik, K. R. og Steinsvik T.S (1994). Somrene i Normandie: fra Monet til Strindberg og Thaulow: Stiftelsen Modums Blaafarveværk 30. april–2. oktober 1994. Modum: Blaafarveværket.

Strindberg, A., Stam, P., Engwall, G., Dahlbäck, L. & Stockholms, u. (2011). August Strindbergs samlade verk: 34: Vivisektioner II (Nationaluppl. ed. bind. 34). Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Strindberg, A., Petherick, K. & Stockenström, G. (2012). Ockulta dagboken: Norstedts Förlag.

Sæterbakken, S. (2013). Goddag mann, Alter Ego. I T. Mjaaland (red.) Forfatterne møter Kierkegaard (s. 26–37). Oslo: Press.

T

Taylor, S. (1993). Oviri: Gauguin’s savage woman. Journal of Art History.

Thaulow, A. (1929). Mens Frits Thaulow malte. Oslo: Gyldendal.

Thielst, P., & Sjaastad, Ø. (1998). Jeg er intet menneske – jeg er dynamitt! : historien om Friedrich Nietzsche. Oslo: Gyldendal

V

Vogt, N.C. (1968). Fra gutt til mann: et stykke selvbiografi. Oslo: Aschehoug.

W

Witt-Brattström, C. S. o. E. (1993). Jeg vil skrive om kvinder. Om Victoria Benedictsson. I I.-L. Hjordt-Vetlesen & E. Andersen (Eds.), Faderhuset: 1800-tallet (Vol. 2, s. 528–539). København: Rosinante/Munksgaard.

Witt-Brattström, E. (1993). Den store faders fald. Om Victoria Benedictssons dagbog. I Hjordt-Vetlesen, I.-L.- & Andersen, E. (red.) Faderhuset: 1800-tallet (bind 2). København: Rosinante/Munksgaard.

Witt-Brattström, E. (2007). Dekadensens kön: Ola Hansson och Laura Marholm. Stockholm: Norstedt.

Wolynn, M. (2016). It Didn’t Start with You: How Inherited Family Trauma Shapes Who We Are and How to End the Cycle. New York: Viking.

Worm-Müller, J. (1894). Fire dage: fortælling. København: Gyldendal

Worm-Müller, J. (1895). Stormen: fortælling. København: Gyldendal.

Ø

Ødegaard, R. (2000). Apoteket og byen. Cygnus. En norsk farmasihistorisk skriftserie.

Ørslien, L.R. (2004). Leis Schjelderup – Et kunstnerliv med Paris som inspirasjon. Rosendal: Baroniet Rosendal.

Å

Aarseth, A. (2015). Innledning til Kongs-Emnerne. Henrik Ibsens skrifter.