Del 3: Kjærlighet

Auguste Rodin og Rose

Albertine